Söderslätts Fågelklubb

       -med fokus på naturen-med fokus på naturen

Näsbyholmssjön
Gärdslöv
Börringesjön
Kåseberga
Stavsten
Åmossarna
Smyge dunge
Smyge dunge
Skyttanäbban
Skyttanäbban
Trelleborgs hamn
Näsbyholmssjön
Näsbyholmssjön
Börringe Mad
Stavsten
Näsbyholmssjön
Kullatorp östra

Söderslätts Fågelklubb

-med fokus på naturen

Vi vill

-skapa ett större intresse för djur och natur

- sprida intresse för

 ornitologi och bevarandet av fåglarnas livsmiljöer i närområdet

- anordna exkursioner, sammankomster och föreläsningar

- samarbeta med andra föreningar som delar vår målsättningVåren program för nedladdning


Kommunornitologen

Nr 2-2018.

Program vår-sommar 2018

Tänk på att ta lämpliga kläder och skor.

Fikapaus brukar det alltid bli tid till. Fyll därför ryggsäcken!.

Vid  förfrågan om samåkning kontakta ansvarig för evenemanget.

Kostnader för bensin delar vi på. Praxis i klubben!.

OBS! Beroende på väder och vind samt spännande observationer kan

programmet ändras, så håll koll på hemsidan. http://soderslattsfagelklubb.se/


Länk för nedladdning av programmet som PDF.


 Onsdag14/2 alt torsdagen 15/2 Stjärnhimlen

Med en förhoppningsvis klar himmel ska vi leta upp stjärnor 

 och några andra himmelsobjekt. Vi försöker hitta de mest

 kända stjärnorna, stjärnbilderna, Andromedagalaxen och

     Orionnebulosan. Tyvärr är planeterna emot oss under vintern

 och blir synliga på kvällen först senare under vår och sommar.

 Vi tar med våra tubar, handkikare, ev. stjärnkartor, ficklampor

 (gärna med rött sken den som har). En bra app att använda är

 SkyView Free för Android eller StarWalk 2 Free för Iphone.

 Samling: Grönby kyrka kl. 19.00. Färden går sedan vidare

 till Sillesjö dammar. Varma kläder och drycker behöver kanske

 inte nämnas men kanske en lättare solstol! (Förlåt: stjärnstol!)

 Kontaktperson: Christer  (OBS! reservdagen! Kolla hemsidan).


Söndagen 25/3 Smyge dunge

Vi startar fågelsäsongen med en tur till Smyge dunge.

 Sjöfågelsträcket har kommit i gång men även flera andra

 artgrupper kan ses från vår bästa sträckfågellokal.

Samling: öster dungen kl. 08.00 eller anslut när du kan.

 OBS! Sommartid från och med denna dag!

Kontaktperson: Lars.


Onsdagen 18/4 Stavsten

Första onsdagsträffen med fågel som brukligt vid Stavsten.

 Änder, vadare, några tättingar m.m. hoppas vi är på gång.

 Samling: parkeringen vid infarten till Kurland kl. 18.00.

 Kontaktperson: Alf.


OBS ny datum Måndagen 23/4 Fågelläten

Innemöte! Vi repeterar fågelläten inför säsongen!

 Lokal: Studiefrämjandet, Kontinentgatan 2, Trelleborg.

Tid: 18.00-21.00.

   Ansvariga: Anders, Lars och Alf.


Lördagen 21/4

Bi- och humlekunnige Göran Holmström har lovat att visa oss

 några spännande arter sandbin vid vårt biparadis i Maglarps   

 grusgrop. Vi åker sedan till stadsparken för att i första hand 

 försöka se ett nyinvandrat och stort bi – vårpälsbi – som är

 väldigt speciellt i utseende med bl.a. lång och rak sugsnabel. 

 Vi hoppas förstås även på andra arter bin och humlor liksom

 någon våryster fjäril.

 Samling: grusgropens nedfart (norrifrån) innan bommen kl.10.00

Kör INTE ner även om bommen är öppen.    Kontaktperson: Christer

 OBS! Exkursionen ställs in vid dåligt väder. Göran har även en 

 liknande exkursion med Svedala NF dagen efter om intresse 

 finns. Se hemsidan: https://svedala.naturskyddsforeningen.se/


Onsdagen 2/5 Hörte dammar

Nyanlagda dammar och nyanlända fåglar! Vi kollar fågellivet

 i hamnområdet, där det ibland kan ses kungsfiskare, och

 promenerar sedan runt dammarna i jakten på vårfåglar m.fl.

 Samling: Hörte hamn kl. 18.00.

 Kontaktpersoner: Ulla och Anders.


Lördagen 5/5 Börringe mad-Fågelskådningens dag.

Vi bjuder in till denna riksomfattande aktivitet och hoppas på

 god uppslutning! Vi kombinerar dagen med Fågeltornskampen 

 och bokför alla arter vi ser och hör.

 Vi finns vid madens obsplats från kl. 08.00. Alternativ P-plats

 vid vägslingan ca 75 m åt norr.

 Kontaktperson: Alf.


Söndagen 13/5 Hyby backar

På begäran upprepar vi fjolårets vandring i det natursköna och omväxlande betes- och haglandskapet. Gott om småfågel är en del av upplevelsen här. Se gärna referatet från turen 2017 på hemsidan. Samling: Hyby kyrka kl. 08.30.

Kontaktperson: Christer


Onsdagen 16/5 Prästaskogen Lemmeströ

I mitten av maj blommar majvivan här. Området är ett natur-reservat i Svedala kommun. Vi promenerar från P-platsen i skogskanten av området genom lövskog ned till ängsmarkerna.

Samling: Grönby kyrka kl. 18.00.

Kontaktperson: Christer.


Söndagen 20/5 Frihult, Blentarp

Detta reservat ligger i Sjöbo kommun. Det är bl.a. Sveriges viktigaste kärnområde för den hotade lökgrodan. Här finns också lövgroda, klockgroda, strandpadda och större vatten- 

salamander i de många dammarna i området. Fågellivet är rikt med flera arter rovfåglar. Även svarttärna och många andra arter kan man se här. Bland växter kan nämnas den sällsynta klockgentianan och pipstärka. Alltså mycket att upptäcka!

Samling: Grönby kyrka kl. 15. Vi ska hinna se en del annat innan grodorna blir aktiva framemot sen eftermiddag, kväll.

Kontaktperson: Anita.


Onsdagen 23/5 Smyge kalkugnar och Smyge östra kärr

Vi upprepar fjolårets tur till detta spännande område. Vi gör      också ett besök vid ett kärrområde nära Smygehus hotell.

Cathrine guidar oss i detta, för oss flesta, okända område där järnvägen en gång gick förbi.

Samling: vid de norra kalkugnarna kl. 18.00.

Kontaktperson: Cathrine.


Onsdagen 30/5 Näsbyholm med omnejd

Skiftet maj-juni är en spännande tid för fågelstudier. Alla flytt-fåglar har anlänt. Fågelsången kan vara intensiv, även kvällstid, och chansen på oväntade arter är stor. Den som orkar stannar kvar tills mörkret nalkas och nattsångarna vaknar till liv.

Samling: Näsbyholmssjöns obsplats kl. 18.00.

Kontaktperson: Anders.


Lördagen 2/6 alt söndagen 3/6 Listarums grushed och Komstad

Vi börjar att besöka grusheden där vi letar efter fjärilar som skogs- och smultronvisslare m.fl. Här finns chans på lite oväntade arter och tidigare år har vi även stött på sandödla. Söder om detta område finns fina naturbetesmarker som vi också besöker. OBS! Reservdatum inlagt!

Samling: Grönby kyrka kl. 08.30.

Kontaktperson: Christer


Söndagen 10/6 Silvåkra-Vombs sydöstra dammar

Vi börjar med fågelskådning vid och runt fågeltornet. I mitten

av juni flyger bl.a. hagtornsfjärilen, en elegant och stilren vit-fjäril. Vi hoppas att kunna få se den i området runt de södra dammarna i Vombs Fure liksom flera andra trevliga arter. På hemvägen ev. ett stopp vid ”Kaninlandet” i Torna Hällestad.

Samling: Silvåkratornets P-plats kl. 08.30.

Kontaktperson: Alf och Christer


Lördagen 16/6 alt. söndagen 17/6 Risen, Genarp

Vi brukar årligen besöka detta fina och omväxlande naturreser-vat direkt söder om Genarp. Olika fjärilsarter, inkl. dagaktiva nattfjärilar får vi se vid soligt väder. Några målarter vid denna tid är t.ex. de rödlistade arterna sotnätfjäril och violettkantad guldvinge. Här finns även rik flora och flera fågelarter.

OBS! Reservdag vid dåligt väder! Samling Grönby k:a kl. 09.00.

Kontaktperson: Christer.


Lördagen 7/7 alt söndagen 8/7 Fjärilar runt Krankesjön

Nu har de flesta fjärilar kommit på vingarna och vi upprepar fjolårets tur till de artrika markerna runt norra delen av sjön.

Vi börjar i de västra delarna och vandrar från Stensoffa och norrut där vi bl.a. letar efter sälgskimmerfjäril. Vid Sjötorp har vi satt en eller två bilar så vi slipper gå samma väg tillbaka.

Därefter åker vi bort till den östra delen av sjön.

Samling: Stensoffa ekologiska station kl. 08.30.

OBS! Reservdatum finns! Kontaktperson: Christer.


Onsdagen 1/8 Stavsten

Högsäsong för vadare. Tillgången på vadare är dock beroende av väder och vattenstånd. Samling vid Kurlandsparkeringen

kl. 18.00. Kontaktperson: Alf.


Det är viktigt att du bevakar hemsidan www.soderslattsfagelklubb.se regelbundet, och speciellt inför sammankomster, för att inte missa ev. ändringar i programmet, eller spontant tillagda exkursioner.

Notera även att det med kort varsel kan bli ytterligare någon exkursion för fjärilsentusiasterna. Dessa kontaktas i så fall via mail eller SMS för att nå fram snabbt. Om du inte redan anmält intresse till fjärilsgruppen kan du skicka din epostadress och mobilnummer till Christer.

På samma sätt har botanikgruppen uteträffar under tisdagar. Kontakta Majwi för mer info.

Så håll koll på hemsidan soderslattsfagelklubb.se,

Söderslätts Fågelklubb på Facebook eller Line Band!


Kontaktpersoner:

Alf Pålsson 0706-31 27 35 alf.palsson@gmail.com

Anders Svensson 0725-07 57 27 anders@tornseglare.se

Anita Ohlsson 0738-45 24 33 Anita.O@telia.com

Cathrine Ek 0410-73 32 94 Cathrine.Ek@Trelleborg.se

Christer Sjögren 0733-94 51 92 alstadcity@telia.com

Lars Sundlöf 0733-28 28 38 lars.sundlof@gmail.com

Majwi Rosquist 0709-72 30 18 majwi.rosquist@gmail.com 


 

 
På gång!

Nu är det bestämt.

Fjärilar vid Krankesjön 7/7.

Mer info i programmet.


Onsdagsträff 1/8

Stavstensudde, högsäsong för vadare.

Mer info i programmet.


Vårens program!

Finns för nedladdning i vänsterkanten.Är du nybörjare eller känner någon som vill prova på fågelskådning?

Kanske vill du lära dig mer om djur och natur.

Kom med oss ut. Utrustningen har vi!


Bilderna som rullar i ovankant är klickbara om ni vill se dom i större förstoring!

Kontakter:


Lars Sundlöf

 lars.sundlof@gmail.com

0733-28 28 38


Alf Pålsson

alf.palsson@gmail.com

0706-31 27 35


Anders Svensson

anders@tornseglare.se

0725-07 57 27


Christer Sjögren

alstadcity@telia.com

0733-94 51 92Funderingar eller

frågor tveka inte

att kontakta oss.


Klicka här!