Söderslätts Fågelklubb

        -med fokus på naturen
-med fokus på naturen

Näsbyholmssjön
Gärdslöv
Börringesjön
Kåseberga
Stavsten
Åmossarna
Smyge dunge
Smyge dunge
Skyttanäbban
Skyttanäbban
Trelleborgs hamn
Näsbyholmssjön
Näsbyholmssjön
Börringe Mad
Stavsten
Näsbyholmssjön
Kullatorp östra

Söderslätts Fågelklubb

-med fokus på naturen

Vi vill

-skapa ett större intresse för djur och natur

- sprida intresse för

ornitologi och bevarandet av fåglarnas livsmiljöer i närområdet

- anordna exkursioner, sammankomster och föreläsningar

- samarbeta med andra föreningar som delar vår målsättning


 

Våren-sommarens program för nedladdning

 

Kommunornitologen

Nov-2018.

Program våren sommaren 2019

Tänk på att ta lämpliga kläder och skor.

Fikapaus brukar det alltid bli tid till. Fyll därför ryggsäcken!.

Vid  förfrågan om samåkning kontakta ansvarig för evenemanget.

Kostnader för bensin delar vi på. Praxis i klubben!.

OBS! Beroende på väder och vind samt spännande observationer kan

programmet ändras, så håll koll på hemsidan. http://soderslattsfagelklubb.se/

 

 

Sön 17/2 VINTERVANDRING ALBÄCK-STAVSTEN

Vi samlas vid P-platsen i Albäck och vandrar längs med havet ut till monumentet där golfbanan slutar i väster. Där vänder vi och går tillbaka samma väg. Vid vindskyddet blir det gott med fika.

Arter vi med stor säkerhet får se och höra är forsärla, rödbena

(isländska rasen robusta) samt piplärkor. Andra tänkbara arter

är bl.a. kungsfiskare, skäggmes, vattenrall och snösparv.

Samling:  P-platsen vid Albäck (Stavstensvägens slut) kl. 09.00.

Ansvarig: Lars

 

Lör 2/3 UGGLOR I NORRA SKÅNE

Under vårvintern är våra olika ugglearter i gång med sina revir-läten. Vi åker upp till nordligaste Skåne för att försöka lyssna in arter som pärluggla, sparvuggla, kattuggla och kanske horn-uggla. Vi åker upp på em. och gör ev. något stopp på vägen för att sedan påbörja ”ugglerutten” från skymningen och framåt. Räkna med sen hemkomst. Varma kläder och riklig färdkost behöver kanske inte påpekas!!

OBS! Inställs vid dåligt väder!

OBS! Obligatorisk anmälan till Anders senast tis. 26/2.

Samling:meddelas här på hemsidan liksom exakt tid för avfärd men räkna med ca 15.30.

Ansvarig: Anders.

 

Sön 24/3 SMYGE DUNGE

I andra halvan av mars är det dags för insträck av flera kort-flyttande fågelarter med ejdern som dominant. Kanske en vacker praktejdershane uppenbarar sig i flockarna. Vi hoppas annars på ett artrikt sträck.

Samling: P-platsen öster om dungen från kl.08.0

Ansvarig: Lars.

 

Sön 14/4 SKOGSEXKURSION VID FJÄLLFOTASJÖN

Vårt närmaste och största sammanhängande skogsområde finns

N och NV om Fjällfotasjön. I en av de mer otillgängliga delarna

ligger Fjällfotaljung, en av få orörda myrmarker i södra Skåne.

Vi hoppas att kunna utforska spännande miljöer med bl.a.

mycket skyddsvärda sumpskogar. Till häckfåglarna hör bl.a.

duvhök, skogssnäppa, stjärtmesoch mindre hackspett.

Den senare arten skall f.ö. inventeras i landet under 2019-2021.

Samling:P-platsen söder om Apoteket i Anderslöv kl. 09.00.

Ansvarig: Christer.

 

Ons 17/4 STAVSTEN

Traditionsenlig onsdagspremiär vid vår bästa vadarlokal och

rastplats för tidigt anlända änder m.fl.                                                   

Samling: parkeringen vid infarten till Kurland kl. 18.00.

Ansvarig: Lars.

 

Tor 25/4  INNETRÄFF – TROLLSLÄNDOR

Magnus Billqvist kommer att introducera oss i trollsländornas 

liv och ger oss bestämningstips på de olika arterna vi kan få se

i våra marker. Ev. bestämmer vi en första uteträff på mötet.                       Lokal: Studiefrämjandet, Kontinentgatan 2, Trelleborg.

Tid: 18.00-21.00. Ansvarig: Lars.

                           

Lör 4/5 FÅGELSKÅDNINGENS DAG MED TORNKAMPEN

Vi hoppas på bra uppslutning även detta år och försöker att se

så många fågelarter som möjligt.Fika med tilltugg erbjuds!

Samling: Börringe mads parkering från kl. 08.00.

Ansvariga: Lars och Anders

 

Ons 8/5  NÄSBYHOLMSSJÖN  

Spännande tid med chans på oväntade fågelarter vid sjön!

Samling: P-platsen vid plattformen kl. 18.00.

Ansvarig: Anders.

 

Ons 15/5 ”Öppen” KVÄLL!

Vi åker till en lokal som kanske har något aktuellt och speciellt att bjuda på i fågelväg eller annat intressant.

Kolla hemsidan för aktuell info!

Ansvarig: Lars och Christer.

 

Sön 19/5 KRANKESJÖN-VOMB

Vi börjar dagen med att försöka lyssna in sommargylling vid Vomb. Därefter förflyttar vi oss till några andra givande lokaler och ett besök vid Silvåkratornet och gömslet lär det absolut bli. Svarttärna, skäggmes och ägretthäger är några arter vi hoppas på.Om det rapporterats någon ovanligare art på Artportalen eller via larm kan vi självklart försöka att få se den/dessa arter. Vi kommer även att spana efter insekter som fjärilar och troll-sländor. Medtag håv ni som har sådan och bestämningslitt.

Samling:P-platsen vid nedfarten till Vombs Vattenverkkl. 08.30.

Ev. samåkning från Trelleborg anordnas enskilt.

Ansvariga: Anders och Christer.

 

Ons 22/5 HÖRTE DAMMAR

Vi besöker åter dessa relativt nyanlagda dammar med sin speci-ellamiljö. Häckande gråhakedopping hör till fågelfaunan här.

Samling: Hörte hamn kl. 18.00.

Ansvariga: Ulla och Eva N.

 

Sön 2/6 KOMSTAD ÄNGAR 

Vi gör även ett nytt besök vid dessa natursköna betesmarker på Österlen. Buskrika marker med våtare partier omväxlar med blomrika ängar. Är solen med oss får vi se flera arter dagfjärilar och höra en artrik fågelkör. Vi får se orkidéer, slåttergubbe och många andra blommor. För att ta sig runt i området krävs att vi måste ta oss över en del stängsel eftersom antalet stättor är få. Om tid ges besöker vi även en fjärilsrik grushed i närheten.

Samling: Grönby kyrka kl. 08.30.

Ansvarig: Christer

 

Ons 12/6 NATTSÅNGARE

Om vädret är gynnsamt kör vi runt till olika lokaler för att lyssna efter nattsångare som gräshoppsångare, flodsångare, vaktel, kornknarr, vattenrall och kanske någon kull av katt- eller horn-uggla. Vi tränger ihop oss i så få bilar som möjligt. Vi förflyttar oss i området från L.Svenstorp i väster, Hyby i norr till Näsby-holm i öster. Vi kommer att göra några kortare promenader.

Samling:Alstad City kl. 21.00. OBS! Räkna med sen hemkomst!

Ansvarig: Christer.

 

Ons 19/6 EKSHOLMSSJÖN  

Vi avslutar säsongens onsdagsträffar med ett besök vid natur-

reservatet Eksholm. Vi gör först en liten vandring i och utanför

reservatet för att i skymningen bänka oss vid de gamla ekarna

och spana efter ekoxarnas (’horntrollens’) parningsflykt.

Samling: Reservatets P-plats vid ”Sturupsvägen” 816 kl. 19.30.

Ansvarig: Christer.

 

JULI….FJÄRILS- OCH TROLLSLÄNDETURER  

Utöver ovanstående program kommer riktade exkursioner att genomföras med kort varsel under juli till början av augusti. Det gäller turer med fokus på fjärilar och trollsländor.Det kan bli aktuellt med både helgdagar och vardagar.

OBS! Är du intresserad av sådana turer anmäler du dig till Christer och blir då kontaktad via mail eller SMS några dagar innan aktuell tur så att vi vet väderutsikterna. Det är förstås inget tvång att följa med bara för att du anmält intresse tidigare!! Jag informerar i mailen lokal, tid, samlingsplats och ev. arter vi kan ha chans att se. Förslag på lokaler mottages!

 

Ons 24/7 STAVSTEN I

Högsäsong för vadare. Ofta bra tillgången på vadare, vilka artervi får se är beroende av väder och vattenstånd.

Samling vid Kurlandsparkeringen

kl. 18.00.Ansvarig: Lars.

 

Ons 14/8 STAVSTEN IGEN!   (se ovan!)

 

 

V Ä L  M Ö T T  I  M A R K E R N A !

Det är viktigt att du bevakar hemsidan www.soderslattsfagelklubb.se regelbundet, och speciellt inför sammankomster, för att inte missa ev. ändringar i programmet, eller spontant tillagda exkursioner.

Notera även att det med kort varsel kan bli ytterligare någon exkursion för fjärilsentusiasterna. Dessa kontaktas i så fall via mail eller SMS för att nå fram snabbt. Om du inte redan anmält intresse till fjärilsgruppen kan du skicka din epostadress och mobilnummer till Christer.

Så håll koll på hemsidan soderslattsfagelklubb.se,

Söderslätts Fågelklubb på Facebook eller Line Band!

 

Kontaktpersoner:

Anders Svensson 0725-07 57 27 anders@tornseglare.se

Christer Sjögren 0733-94 51 92 alstadcity@telia.com

Eva Norén 0761-42 28 86 eva.noren54@gmail.com

Lars Sundlöf 0733-28 28 38 lars.sundlof@gmail.com

Ulla Hansson   0706-48 16 27  ulla-bengt.hansson@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakter:

 

 

 

 

 

Lars Sundlöf

lars.sundlof@gmail.com

0733-28 28 38

 

 

 

 

 

Anders Svensson

anders@tornseglare.se

0725-07 57 27

 

 

 

 

 

Christer Sjögren

alstadcity@telia.com

0733-94 51 92

 

 

Funderingar eller

frågor tveka inte

att kontakta oss.


Klicka här!