Söderslätts Fågelklubb

-med fokus på naturen

 

 

-med fokus på naturen

Söderslätts Fågelklubb

-med fokus på naturen

Vi vill

-skapa ett större intresse för djur och natur

- sprida intresse för

ornitologi och bevarandet av fåglarnas livsmiljöer i närområdet

- anordna exkursioner, sammankomster och föreläsningar

- samarbeta med andra föreningar som delar vår målsättning

 

 

Kommunornitologen

NY Nr 3-2017.

Strax under 10000 steg! 2017-10-07

Nej, det blev varken större skrikörn eller taigasångare. Däremot såg vi under vår "långa" vandring, se rubrik, ett stort antal andra rovfåglar och tättingar som drog över banvallen i Skanör.

Efter det obligatoriska kaffet blev det ett kortare stopp vid kanalen innan regnet tvingade oss att avsluta exkursionen.

 

Ejderflock

Smyge Dunge 16 september 2017

Vi var på plats vid sjutiden och möttes av stora flockar med sträckande prutgäss. Vädret var soligt med pålandsvind så det lovade gott.

Prutgässen forsatte i flock efter flock, vissa med inslag av vitkindade gäss.

Vi hade även en hel del flockar blandat mellan stjärtand och bläsand.

En del ejder sträckade också lång ut så det var svårt att hitta prektejdern som vi väntade på....

Sparvök hade vi också gott om, både jagande och sträckande.

Storlom, smålom, kensk tärna och en sträckande fiskgjuse han vi också med att se innan sträcken avtog framåt middagstid.

 

Ejderflock

Svamptur Vombs Fure 9 september 2017.

Höst och rusk! Som gjort för en svamptur. Totalt nio deltagare fick en

proffsig och sakkunnig vägledning i svampbestämningens svåra konst av Bosse och Yvonne. I ca en och en halv timme strosade vi runt med korgar och knivar i barrdominerad skog. Vi lärde oss snart att skilja på arter som citrongul slemskivling, mjölskivling, brunsopp, blodkremla, panterflugsvamp och flera andra. En kul svamp som Bosse fann på en murken stubbe var en gelétaggsvamp,en brun "sliskig" sak med annorlunda hattundersida och utan fot. Den lär kunna ätas som geléhallon om man rullar bitar av den i florsocker. Hela artlistan för dagen finns sist i detta referat.

Vi åkte sedan till Silvåkratornet där tyvärr rastplatsen var upptagen. Som

ett fullgott alternativ utnyttjade vi fågeltornets "skådarrum" på andra

våningen. Här dukade Anders, Bosse m.fl. upp bord, trangiakök, bröd och

dricka mm. Som en säkerhetsgaranti (ifall vi inte skulle hitta så mycket

matsvamp) hade Yvonne och Bosse tagit med tidigare egenplockade kantareller och svart trumpetsvamp som Eva E. stekte med den äran. Ledarna fixade till vår dagsskörd av Karl Johan, brunsopp och citrongul slemskivling, vilka avnjöts på bröd efter stekning. Under tiden fick vi bläddra i flera svampböcker av olika slag. Ju mer man bläddrade desto mer stod det klart att det kräver stort kunnande för att lära sig alla de läckraste arterna OCH de giftiga arterna. Bosse delade ut en lista med hans och Yvonnes dryga 30-tal favoritsvampar.

När vi bröt upp hade många av oss fått en fin inblick i svamparnas värld, ur

matsynpunkt eller enbart som hjälp vid artbestämning vid skogspromenader.

Artlist:De som har X bakom sig var medhavda.

Karl-Johan (Stenson),Brunsopp,Smörsopp,Grynsopp - (Ringlös smörsopp) Blodkremla,Gallkremla,Citrongul slemskivling,

Vårtig röksvamp,Umbraröksvamp,Panterflugsvamp,

Röd flugsvamp,Rodnande flugsvamp,Mjölskivling,Falsk kantarell

Haröra,Gelétaggsvamp,Rynkad tofsskivling,Stolt fjällskivling X,Rodnande fjällskivling X,Svart trumpetsvamp X,Gul kantarell X,Rödgul taggsvamp X

 

 

 

 

Ejderflock

Risen och Häckeberga 13 aug 2017.

Vi var tio personer som vandrade ut bland blommor och fjärilar på Risens naturrerservat söder om Genarp. Så här sent på sommaren är mycket överblommat men den rikliga förekomsten av blommande jordtistel gladde oss speciellt. Blomkorgarna brukar locka födosökande silversmygare, en rödlistad liten fjäril som trivs på torrare ängsmarker. Vi hade turen att få se några ex av arten med sina silvriga små fläckar på vingundersidan. För övrigt fanns det bl.a. mindre guldvingar, kvickgräsfjäril och en kartfjäril som några hann att få se.

Värdefulla nektarblommor för födosökande fjärilar är olika väddarter och här såg vi även den ganska ovanliga åkervädden, som har en mer kompakt blomkorg än ängsvädden. Intill en stängd skjutbana växte stora bestånd av den ståtliga och naturaliserade jättebalsaminen och som nu blommade för fullt. På bild syns ett fint bestånd av spåtistel.

Vi förflyttade oss med bil den korta sträckan till Häckeberga naturreservat intill fotbollsplatsen i östra utkanten av Genarp. Här är vackra omgivningar bl.a. kring den gamla kvarnruinen vid Höje å. Vid en högörtsäng såg vi hane och hona av silverstreckad pärlemorfjäril. Flera gröna vårtbitare satt i toppen av kärrtistlar och när Eva E´s skarpögda blick föll på en getingspindel blev det lite hysteri bland fotograferna. I spindelnätet sågs inkapslade gräshoppor. Nätet har f.ö. inslag av en säregen zick-zack-formad struktur. Spindeln är en sentida invandrare med landets första fynd på södra Gotland 1989. Från mitten av 1990-talet rapporterades den från många skånska lokaler.

På heden intill blommade ljungen i talrika bestånd. Vi såg även bl.a. monke samt bockrot, en flockblomstrig art. Ytterligare en getingspindel hittades här. Tyvärr var inte solen med oss riktigt denna dag men vi fick likväl fina upplevelser i vacker natur.

 

Purpurknipprot
Skogsgräsfäril
Eva och Ulla vid Nyehusen

Åhusturen 22 juli 2017.

Det blev bara en bil som drog iväg till nordöstra Skåne denna soliga dag. Efter tips på en bra lokal för bl.a. purpurknipprot besökte vi först området Nyehusen vid Yngsjö. Här fanns en härlig biotop för diverse växter och insekter. Marken var täckt med lavar och sandstarr men snart hittade vi även massor med den ovanliga orkidén purpurknipprot. Dessutom i perfekt blomning! För en sydskåning gladde även det artrika utbudet av pyrolor. Hela fem olika arter inkl. den rödlistade rylen kunde vi examinera fram. Hedblomster, bockrot och flera andra blommor noterades också.

Över den torra marken flög flera sandgräsfjärilar och tre uppstötta fältpiplärkor flög iväg till några tallar. Vi drog oss sedan närmare havet för att fika. Vinden var ganska sval här så vi intog en ledig svacka bland sanddynerna för att få lä. Intill hittade vi ett 15-tal ex av den klorofyllösa tallörten och från tallregionen hördes en sjungande dubbeltrast. Dess sång är mer melankolisk och med kortare strofer än koltrast.

Vi körde sedan vidare mot Åhus där vi skulle leta efter bl.a. skogsgräsfjärilen, en art med tvåårig larvutveckling och som här på Skånes enda lokal för arten bara flyger udda år. Det tog inte lång stund förrän Eva fick syn på den första som vi kunde studera ordentligt. Fräsch och fin tillika! Under promenaden hittade vi totalt 5 olika ex. Bilden här ovan är tagen av en dam som hade bättre tur att fånga det ena exet på bild. Hon gav oss lov att använda bilden som hon vänligen MMS-ade över. Tiden rann iväg för oss men vi hann med att se flera skogsnätfjärilar, svartfläckiga blåvingar, vitfläckig guldvinge, mindre fläckmätare m.fl.

Floran var intressant här också med bl.a. skogsknipprot och även här ryl och tallört. Vi var tre mycket nöjda deltagare som åkte tillbaka hem.

 

Ejderflock

Sturup söder 11juni-2017.

Söder om Sturups flygraka utbreder sig ett omväxlande beteslandskap med buskrika och delvis blomrika ängar. Området är föga besökt av naturliga skäl. Flygplanen dånar rakt över huvudena men däremellan är det ett fridfullt landskap. Vi upplevde fågelsång av bl.a. trädpiplärka, buskskvätta och härmsångare. Den förstnämnda hade ungar då en förälder sågs med mat i näbb. På ängarna stötte vi upp flera dagflygande nattfjärilar som både vit- och gulbrokigt slåtterfly, ängsmätare, svart mårfältmätare och den stora svartribbade vitvingemätaren, som lätt kan tas för en dagfjäril. Avsaknad av klubbor på antennspetsarna avslöjar dock att den hör till gruppen nattfjärilar. Precis när vi skulle intaga vår fika kom solen fram och genast blev det till att lätta på klädseln. Intill denna plats hittade vi bl.a. en vacker brunfläckig pärlemorfjäril, en av totalt nio arter dagfjärilar. Här fanns även flera ex av grönvit nattviol, en vit orkidé som just börjat blomma. Arten såg vi lite här och var och uppskattningsvis 100 ex totalt. I ett litet dike såg vi blommande vattenblink, en vackert rosa vattenväxt.

Även blomvass i knopp och några andra arter fångade vårt intresse här och i insektsväg en besynnerlig fluga med delvis getingfärgad teckning. Vi kunde inte bestämma vad typ av fluga det var så den fick följa med oss för bestämning senare. Den visade sig tillhöra en grupp som heter vapenflugor och denna art var den gulgördlade jättevapenflugan. En rovinsekt som larv i vatten och som enbart förekommer i Skåne. En saftig tjur med följe hindrade delvis oss i en annan hage men vi fick likväl se en fin blomsterprakt med bl.a. jungfrulin, ärenpris mm. Här var också nattviolerna som talrikast. Två larver av den nattflygande spinnaren gräselefant var en av turens pulshöjare. Den tjocka, håriga och vackert tecknade larven blev nog dagens fotoobjekt nr 1. Solen började nu åter att gå i moln samtidigt som vinden tilltagit så några mer förväntade fjärilar blev det inte denna gång. Vi promenerade längs Sturupsstängslet tillbaka till våra bilar vid en ödegård men hann med att njuta av ett vackert bestånd av blommande rödfibblor.

 

Prickig tigerspinnare

Nattfjärilar vid Näsbyholmssjön fredag 2 juni.

Fredag kväll-natt testade vi att locka nattfjärilar hemma hos Eva & Anders

vid Näsbyholmssjön. Trots att vädret inte blev helt optimalt fick vi se

flera arter bland grupperna spinnare, flyn och mätare samt ett större antal

fjädermygg som också drogs till ljuset. En 250 W-lampa lyste upp lakanet som drog till sig de passerande nattfjärilarna. Vi var sju som hade samlats runt duk och ett bord där vi kunde studera och fotografera de olika arterna,

inalles ett tjugotal. Först ut var några ex av den lilla lerfärgade

rotfjärilen som kom nästan direkt efter att vi tänt upp. I urval kan även

nämnas 2 ex av det numera inte så vanliga trådspinnarflyet, ett grönvitt

nässelfly, 4 bokspinnare, 7 prickiga tigerspinnare samt ett ex vardera av

snövit resp. gulvit streckmätare. Efter tre timmars studier inkl. fika av

Eva & Anders avbröt vi vid 01-tiden men bestämde att följa upp med ännu ett försök om ca en månad.

Hyby backar
Kopparödla

Hyby backar 13 maj 2017

Äntligen lite varmare vårväder även om en lite frisk ostvind svepte över oss. Ganska snart blev det dock läge att lätta på klädseln. Turen utgick från den numera stängda parkeringen i NO mellan Hyby och Vismarlöv. Redan vid dammen intill hördes och sågs sävsångare i sångflykt. Buskskvättor sjöng ute från ängen och fågellistan fylldes snabbt på medan vi gick söderut längs ett dike.

Vi tog oss över till en hittills obetad ängsmark med rikblommande slånbuskage i kanten. Uppe på en höjd med härlig utsikt över en damm och det omgivande kuperade landskapet intog vi vår första fika. Hela tiden ropade ett par gökar varav en visade upp sig. En lärkfalk drog över och under rundan noterades även stenfalk och tornfalk.

Efter passage över några blötare partier kom vi så in i lummigare biotop. En grå flugsnappare fångade vår uppmärksamhet innan vi studerade ålderdomliga rester från de forntida utmarkerna. Mest unikt är de s.k. hålvägar som användes som enkla transportleder i beteslandskapet under medeltiden. Att det inte finns något formellt skydd för dessa miljöer är ytterst beklagligt och tyvärr har Svedala kommun inte tagit sitt ansvar här. Alldeles intill finns en buskrik betesmark som fram till 1990-talet aldrig varit gödslad och som då hyste en mycket artrik flora. Idag är marken gödslad men utan betesdrift! Hela området borde förstås ha blivit naturreservat efter den heltäckande ängs- och hagmarksinventeringen som Per Blomberg utförde i mitten av 80-talet.

I den östra delen av området har Benny Andersson ett av sina hus med tillhörande hästhagar. Strax intill hördes ett tranpar trumpeta från och till under vår vandring. En nyanlagd damm hyste ett par fisktärnor och en fin hassellund bjöd på ropande mindre hackspett samtidigt som vi imponerades av några gigantiska och gamla äppleträd.

Bland de trevligaste fynden vi gjorde måste två kopparödlor nämnas. Arten är, liksom alla andra grod- och kräldjur, fridlyst sedan år 2000. Den lämnar vinterdvalan i maj och föder levande ungar under förhösten.

Vi hade nu kommit fram till den sedan början av 1960-talet nedlagda järnvägen mellan Trelleborg och Lund. Den delvis kraftigt uppbyggda järnvägsbanken är nu en utmärkt väg att utforska området från. Med korta avstickare åt väster kan man få ännu finare utsiktspunkter av landskapet bl.a. upp mot Lundahållet. Eller bara sitta och gosa i solen alternativt intaga en andra fika!

Till det mindre djurlivet vi såg kan nämnas enstaka trollsländor och en del fjärilar som kvickgräsfjäril, aurorafjäril och vitbrokigt slåtterfly. Olika arter sandbin och gökbin sågs lite här och var men utan att vi kunde bestämma dem närmare. Totalt bokförde vi 50 fågelarter varav den sista blev en havsörn på vägen tillbaka till Hyby kyrka.

 

Ejderflock

Fågelskådningens dag Börringe mad 6 maj 2017

Det blev en fin förmiddag, både vädergudarna och fåglarna var med oss.

Vi fick höra vårens första gökoch se en fin svartsnäppa i sommardräkt.

Framåt lunch dök det upp en flock brushanar på 7 individer.

Vi hade även en flock Grönbenor på 6 individer.

Totalt hade vi 47 arter på en förmiddag.

Och såklart kaffe och bullar från Frankes.

 

Ejderflock

Björkesåkrasjön söder 30 april 2017

Det var en härlig, stilla och molnfri himmel som mötte deltagarna vid utgångspunkten 1 km öster om Slätteröds gård. Vi kom strax ned mot en naturskön dalsänka där vi fick njuta av bl.a. trädpiplärkans varierade sångstrof som även utföres som sångflykt på typiskt piplärkemanér. Gulsparv och taltrast stämde in i fågelkören och en ensam trana skymtade över backkrönet. Nu kom vi in i skogen med bokskog på ena sidan och kärrlövskog på den andra. I den senare sågs ett gäng med dovhjortar och en ekorre hastade förbi en bit bort. Fågelkören blev allt talrikare med arter som skogssnäppa samt sjungande entita och gärdsmyg. I den blöta marken kunde vi studera gullpudrans vackra blomställning.

Det blev ett markant miljöombyte när vi sedan kom ut på ett större hygge. Trädpiplärkor fortsatte att förnöja oss och vid en grandunge fick vi fina studier av trädkrypare. På grusvägen fanns ett flertal gröna sandjägare som vi kunde studera på närhåll i burk liksom två ex av den ovanliga majbaggen. Den senare är en upp till 4 cm lång svartglänsande, mjuk skalbagge utan flygförmåga eftersom täckvingarna är förkrympta. Larverna är beroende av att komma till ett bo av bin, där de lever av pollen och honung.

Vi kom in i ett parti med yngre lövskog och vid en foderplats kunde vi studera fem små randiga vildsvinskultingar innan de drog sig undan. På grund av flera foderplatser i området har stammen av vildsvin ökat enormt och nästan överallt kunde vi se uppbökad jord.

Nu skymtade vi Björkesåkrasjön och från branten ned mot densamma noterade vi sjungande svarthätta och några stenknäckar. Ett halvdussin riktigt stora och gamla sälgar fanns till beskådande innan vi gick ned till en brygga där vi njöt av vår medhavda fika i solen. Ganska lite sjöfågel men på lite håll kunde vi dock studera tre rastande skräntärnor, giganten bland våra tärnarter. Även några fisktärnor födosökte på betydligt närmare håll.

Promenaden fortsatte sedan nära sjökanten och i den blöta skogsvägen kunde vi följa alldeles färska grävlingsspår en längre sträcka. Vid ett granparti fanns lite tegelstensrester efter en gammal kraftstation – Slätteröds kraftstation. Denna byggdes 1906-08 och var i drift till 1922. Som bränsle tog man torv från den intilliggande Slätteröds Ljung, en mosse på ca 100 ha. På den tiden var mossen helt trädlös och användes som bete. Ångmaskinen på 405 hästkrafter drev en generator som utvecklade 380/5000 Volt. Efter att strömproduktionen upphörde fortsatte man att bryta torv till försäljning. Man drog torven på en rälsbunden linbana upp till stora vägen fram till 1940-talet. Kraftstationen revs helt efter en längre tids förfall 1989.

Vi gjorde en rundvandring ute på den nu björkbevuxna mossen, där vi bl.a. såg rester från den gamla linbanan. På mossen växte blåbär, odon, lummer mm. För oss sydvästskåningar en verklig annorlunda och fridfull miljö som nästan inga andra hittar ut till. Tur är väl det eftersom området hyser en mindre stam av kronvilt. Tyvärr såg vi inga idag. Ganska tomt även på fågel i denna näringsfattiga biotop men en fin obs på spillkråka gladde oss. Mest spännande var annars flera ex av den lilla grönsnabbvingen. En illgrön liten fjäril, hörande till juvelvingarna (samma grupp som bl.a. blåvingarna). Vi såg ett tiotal som var sysselsatta med parspel inom ett ganska litet område med soluppvärmt, torrt gräs. Larverna lever på blåbärsris. En i landet vanlig fjäril men ovanlig här nere hos oss.

Färden gick nu mot sitt slut men en obs av fiskgjuse satt fint liksom en fin flyguppvisning av en mindre art av fladdermus. Just på våren kan några arter ses flyga mitt i solen troligen på grund av starkt behov av mat efter vinterdvalan. Anders gjorde tappra försök att fånga den snabbgirande gynnaren på bild. Till sist blev det snabba ”skott” från höften. Resultat? Nja……

Sista biten såg vi en vinbärsfuks och det blev totalt fyra fjärilsarter tillsammans med citronfjärilar och några ex av påfågelöga. Tyvärr har fjärilsfaunan minskat i området under senare år. Fågellistan stannade på 45 arter och däggdjurslistan på 4 arter. Trötta men nöjda med en härlig tur anlände vi till våra bilar fem timmar efter start!

 

 

Ejderflock

Smyge dunge 2 april 2017

Och det blev ingen praktejder den här gången heller, men det var nära där blev utlarmad en vid Kåseberga på morgonen.. Men tyvärr lite disigt på morgonen och ejderstrecken drog långt ut. Vi hade även sjöorre och alfågel, och en hel del sädesärlor och hämplingar i luften. Vi fortsatte till Smyge reningverk där vissa fick se brandkronad kungsfågel. Sjungande järnsparv gransångare och taltrast fick vi även njuta till!

 

Ejderflock

Sträckskådning vid Smyge dunge 12 mars 2017

Nej, det blev ingen praktejder den här gången heller. Det är få förunnat att få se denna vackra fågel under tiden ejdersträcket pågår.

Åtta skådare hade i vart fall en skön morgon och förmiddag längst nere i vårt avlånga land. Förutom ett tusental ejdrar som sträckte förbi österut på sin väg mot sina häckningsplatser fick vi se storlom, alfågel, strandskata, trana, trädlärka, större strandpipare, sjöorre och svärta

 

Hökugglehygget vid Kullatorp

Vad händer 2017!

 

När vi drog igång Söderslätts Fågelklubb hade vi en tanke om att få igång skådarverksamheten lite mer på Söderslätt. Vi, Anders, Alf och Lars, såg oss mer som samordnare än ledare. Vi sa också att vi ger det två år så får vi se vad som hänt. Nu har dessa år gått och det har inte riktigt blivit som vi hade hoppats.

 

Tankarna har gått om vi skulle låta det hela gå i graven. Det känns dock inte som ett bra alternativ. Lägger vi ner finns ingen exkursionsverksamhet kvar i Trelleborg vilket känns trist.

Om vi istället breddar verksamheten så borde fler personer bli intresserade. Tillsammans har vi kunskaper så varför inte dra nytta av det?

Vi vet en hel del om fåglar, men även om fjärilar, blommor, sländor, kräldjur osv.

Kanske ska vi tillbaka till den gamla ”hederliga Biologiska föreningen” med olika utflyktsmål och ämnen. Varför inte titta på vad naturen har att erbjuda när vi ändå är ute? Naturupplevelsen är det som vi alla är intresserade av och med gemensamma ansträngningar så blir det säkert jättebra!

 

I januari 2017 kör vi vår vanliga Gås & Örnrunda. Då har ni en möjlighet att ventilera era synpunkter på hur NI vill att vi ska bedriva verksamheten. Har ni idéer redan nu kan ni alltid lämna dessa via:

admin@soderslattsfagelklubb.se

 

God Jul & Gott Nytt År

 

Fågelexkursion till Näsbyholm – Kullatorp 14 jan. 2017

Sju glada skådare samlades vid Näsbyholmssjön kl. 09.00. När morgondiset skingrats kom solen fram och det blev en härlig förmiddagstur. Isen låg tyvärr på sjön så änder och gäss hade dragit vidare. Däremot fanns här flera havsörnar och av dagens inalles ca 7 ex sågs 3 ex på isen och ytterligare två på ett fält intill. Ett kortare stopp på den västra parkeringen vid Näsbyholm gav inte så mycket förutom många ormvråkar och gulsparvar.

Nästa anhalt blev det numera kända björkhygget mellan Kullatorp och gården Lilla Allarp. Sedan början av december i fjol har här uppehållit sig en hökuggla till många skådares glädje (f.ö. en av två stationära ex i Skåne under vintern). Givetvis satt den på plats också idag – högst upp i den högsta friska björken. En lite tafatt låtsasattack mot en ormvråk blev dagens flygtur som vi fick beskåda. I området sågs även en varfågel och spillkråka hördes. Kungsfågel, rödhake och gärdsmyg var några av de fåtaliga tättingarna.

Vid ”kolmilan” inne i kullatorpsskogen gjorde vi en kortare promenad ut mot de öppna fälten. Här brukar man kunna se bra med rovfågel men kanske var det allt för vindstilla för att de skulle kunna utnyttja uppvindarna. Ormvråk, fjällvråk och glada sågs dock i luften liksom korpar som hördes under nästan hela turen. Även här hördes spillkråka och bland de ”små” noterades nötväcka, entita och steglits.

Sista fikan intogs vid Gabeljung samtidigt som det började snöa lätt. Många människor var i rörelse nu med nästan full parkering. Några jaktbilar passerade med sina fällda byten bl.a. vildsvin. Vi avslutade exkursionen här med tanke på vädret men innan dess kunde vi även notera en skränande nötskrika. Kanske inte så många arter men härligt att vara ute denna fina och stilla vinterdag. Artlista

 

 

Hyby backar 25/5 2016-05

Samling vid Alstadgrillen 18.00 alternativt Hyby kyrka 18.15.

Vi åker sedan ca 2 min. till en liten P-plats öster om Hyby.

Här finns en damm som vi börjar att spana av. Med bra kängor

(några få blötare passager finns) går vi sedan en längre tur genom

ett naturskönt, svagkuperat ängs- och haglandskap med inslag

av dammar, kärr, sumpskog och mycket buskmarker.

Området är småfågelrikt med bl.a. buskskvätta, härmsångare

och kanske gräshoppsångare. Historiskt intressant är rester av gångna

tiders s.k. hålvägar. Det är lämpligt att vi bär med en liten matsäck.

 

Kranke & Vomb 21/5 2016-05

21/5 är det krankesjön, vombs ängar och vombs fure som gäller.

Vi hoppas såklart på flöjtande sommargylling och kanske tutande

rördrom.Håll koll på hemsudan angående var vi ska samlas, är lite beroende på veckans rapporter.Klockan 08.00 samlas vi vid parkeringen Vombs vattenverk. Kontakteprson Alf.

Falsterbohalvön 30/4 2016-04

Vi hoppas på att kunna möta och se ankommande vårfåglar.

Väder och vind kommer att bestämma lite vilka lokaler det blir.

Gröna jaktstugan vid foteviken lär det i alla fall bli ett besök vid.

Samling vid OK/Q8 i Höllviken klockan 8.00.Kontaktperson är Alf.

Onsdagsträffar 2016-04

Onsdagsträffarna drar igång!

Kvällarna har blivit ljusare och det är dags att dra igång onsdagsträffarna. Först ut, som vanligt, är Stavstensudde.

Vi träffas 20 april kl 18.00 vid busshållplatsen Kurland.

Kontaktperson är Anders.

Smyge Dunge 16/4 2016-04

Smyge dunge lördagen 16 april!

Ungefär vid denna tiden förra året hade vi ett flertal brandkronade kungsfåglar vid dungen. Har vi tur så dyker de upp mitt framför ögonen på oss även i år. Utöver denna kan vi hoppas på flera andra nyanlända samt sträckande arter. En praktejder hade inte suttit fel.

Samling vid Smyge dunge (400 m väster fyren) från kl 08. Kontaktperson Lars, 0733-282838.

Pulken & Vattenriket 2/4

2016-04

Tanken är att vi börjar dagen vid Naturrummet i Kristianstad.

Där går vi Linneslingan längs med ån, en vandring på ca.6 km.

Därefter kör vi upp till Aralövssjön och Lingennäset och spanar över ängarna och våtmarkerna där. Efter det så kör vi ner till Pulken och tittar på dom anländande tranorna. Mer info under programfliken!

Smyge Dunge 5/3

Nu möter vi våren, vi träffas vid Smyge Dunge från klockan 07.30 den 5/3.

Vi hoppas såklart på streckande ejder och tranor mm.

Alltid lika spännande vet vet aldrig vad som kan dyka upp eller om man har vädergudarna med sig.

 

Innekväll 23/2

Vi hade tänkt att vi kunde planera vårens program gemensamt, så ladda upp med ideer! Bildvisning blir det också, ta med ca 20 bilder om du vill, samt fågelbok så kan vi träna lite på artbestämning också.

Fika blir det också så klart.18.30 Studiefrämjandets Kontinentgatan 2 Trbg.

 

Örn & Gåsturen

2016-01-10

Mulet blåsigt och +2 grader, man vad gör väl det med en obs som ovan.

Stäppörn vid västra Näsbyholm, överflygande på 20 meters håll.

Vi hade dessutom även finaobsar på kungsörn samt spelflykt av havsörn.

Så trots vädret en lyckad tur.

 

På gång!

 

Inneträff på Studiefrämjandet Trelleborg den 22/11 18.00

Vi kommer bland annat att titta på fågelbilder.

Och prata om vårens program.

Ta med fågelboken samt förslag på aktiviteter i vår.

Vi bjuder såklart på fika.

 

 

Är du nybörjare eller känner någon som vill prova på fågelskådning? Kanske vill du lära dig mer om djur och natur.

Kom med oss ut. Utrustningen har vi!

 

Bilderna som rullar i ovankant är klickbara om ni vill se dom i större förstoring!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakter:

Lars Sundlöf

lars.sundlof@gmail.com

0733-28 28 38

 

 

 

 

 

Alf Pålsson

alf.palsson@gmail.com

0706-31 27 35

 

 

 

 

 

Anders Svensson

anders@tornseglare.se

0725-07 57 27

 

 

 

 

 

Christer Sjögren

alstadcity@telia.com

0733-94 51 92

 

 

Funderingar eller

frågor tveka inte

att kontakta oss.

 

Klicka här!